top of page
NOTE l ข้อควรทราบ

ธรรมชาติและความไม่สมบูรณ์แบบของไม้

สินค้าไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าที่ผลิตจากไม้ธรรมชาติ

 • ไม่สามารถควบคุมลายไม้และตาไม้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

 •  มีโอกาสเกิดตำหนิ เช่น ตาไม้เยอะ ติดเปลือกไม้  เป็นต้น

 • สีของไม้อาจไม่สม่ำเสมอกันเนื่องด้วยมาจากต้นไม้คนละต้น

 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะพยายามควบคุมคุณภาพให้มีตำหนิน้อยที่สุด

* กรณีต้องการให้ทางบริษัทคัดไม้เป็นพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็น 1.2  เท่าของราคาปกติ *

TH / EN

MADE TO ORDER POLICY l การสั่งผลิต
 • โปรดตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนยืนยันการผลิต (ชนิดไม้ สีย้อม ขนาด  การนำสินค้าเข้าที่อยู่อาศัย ฯลฯ) 

 • สินค้าที่ปรับแบบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พิจารณาเป็นกรณี

 • หลังลูกค้ายืนยัน ทางบริษัทจะส่งแบบและเริ่มผลิต  สินค้าที่ประกอบสำเร็จแล้วอาจแก้ไขไม่ได้                     
  ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสั่งปรับแก้หรือทำตัวใหม่  ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิม 

 • สินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต ใช้เวลาผลิตประมาณ 30 วัน หลังชำระเงินครบเต็มจำนวน
  ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบและจำนวนการผลิต

TH / EN

SHIPPING POLICY l การขนส่งสินค้า
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล: บริษัทจัดส่งเอง กม.ละ 18 บาท  
  *ยอดถึง 50,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล*

 • ต่างจังหวัด: ใช้การขนส่งเอกชน เก็บเงินปลายทาง  ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่    

 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าบริเวณชั้นล่างเท่านั้น

 • ลูกค้าควรคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านประตู/หน้าต่าง/บันได โดยวัดพื้นที่อย่างรอบคอบ                 
  บริษัทเราผลิตตามแบบ จึงไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายหรือนำสินค้าเข้าไม่ได้

 • การประกอบหน้างาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ประมาณ1,000-2,000 บาท โดยต้องแจ้งก่อนผลิตสินค้า)

 • สินค้า In stock จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 7-14 วันหลังชำระเงิน (สินค้าไม่ประกอบหน้างาน)

TH / EN

RETURN POLICY l การขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

               การรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

 • กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับ

 • รับประกันในส่วนของโครงสร้าง สามารถ เปลี่ยน/คืน สินค้าภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า 

 • หากต้องดำเนินการเก็บงานหรือแก้ไข ใช้เวลาประมาณ 3-15 วัน

 • สินค้าที่รับเปลี่ยน/คืน ต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทรับผิดชอบ

 

               กรณีที่ทางบริษัทรับผิดชอบ

 • บริษัทจัดส่งสินค้าผิดจากในใบสั่งซื้อ (ผิดรุ่น/ขนาด/สี/ไม้)

 • บริษัทผลิตสินค้าไม่ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าระบุ

 • สินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่งที่ทางบริษัทจัดส่งเอง

               กรณีที่บริษัทไม่รับผิดชอบ

 • สินค้าที่เกิดข้อผิดพลาดจากการให้ข้อมูลของลูกค้าเอง
  เช่น ผลิตตามขนาดที่ลูกค้าแจ้ง แต่นำเข้าที่อยู่อาศัยไม่ได้ เป็นต้น

 • สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากการขนส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานผิดวิธี, รอยขีดข่วน, รอยเปื้อน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, ขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ไม้บิดตัว

               ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 • แจ้งปัญหาผ่านฝ่ายขายที่ประสานงานกับลูกค้าโดยตรง หรือติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ทางอีเมลเพื่อประสานงาน
  ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์

 • รอเจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขว่าเป็นไปตามนโยบายที่ทางบริษัทรับผิดชอบหรือไม่

 • เมื่อได้รับการตกลงยืนยัน จะทำการนัดรับ/ส่งสินค้าคืน โดยทางบริษัทอาจไปรับสินค้าเองหรือใช้ขนส่งเอกชนตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าเป็นกรณี

 • บริษัทจะ เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่/นำตัวเก่ามาแก้/ผลิตตัวใหม่ให้ (ซึ่งขั้นนี้อาจใช้เวลาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี)

 

               หลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

               ชื่อ-สกุล และ หมายเลขใบ PO. (หมายเลขใบสั่งซื้อ)

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TH / EN

*กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อ รวมถึงอ่านเงื่อนไขและนโยบายก่อนยืนยัน

บริษัทจะยึดข้อมูลตามเอกสาร หากเกิดปัญหาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ*

* Please check the validity of the order. Including reading the terms and policies before confirming

The company will hold the information according to the documents. If there is a problem, the company will not be responsible *

เฟอร์นิเจอร์ไม้
bottom of page